”Kiitos että lapseni saa harrastaa”

17.6.2019 15:08

Palanen elämää -lahjoitusten avulla olemme voineet tarjota taloudellisesti heikommassa asemassa oleville lapsille ja nuorille maksuttomia kerho- ja leiripaikkoja Ahjolan kevätkauden harrastuskerhoissa sekä kesän päiväleireillä.

Tässä poimintoja saamastamme palautteesta:

”Hieno juttu! Ninni tuli tosi iloiseksi! Ilmoitin hänet juuri kerhoon.” – liikuntakerholaisen huoltaja

Lahjoitusten avulla on mahdollistettu lapselle tai nuorelle uusi harrastus, kokemuksia, arjen säännöllistä toimintaa, jota odottaa, ja mahdollisuuksia uusien kaverisuhteiden luomiselle. Kaikkea sitä, mikä vahvistaa lapsen yhteenkuuluvuuden tunnetta, sosiaalisia taitoja ja tuo arkielämään lisää mielekkyyttä.

”Lapsi vastasi, että haluaisi joka päivä temppukouluun, eli mieluinen harrastus on ollut.” – temppukoululaisen huoltaja

Lasten ja nuorten kerhotoimintamme tavoitteena on olla lapselle ympäristö, jossa voi turvallisin mielin harrastaa, kokeilla, epäonnistua, iloita, harmitella, hassutella, olla yhdessä, onnistua, oppia ja saada niihin tukea sekä ohjaajalta että ryhmältä ympärillä.

”Lapseni on pitänyt kerhosta todella paljon ja se on myös vaikuttanut positiivisesti hänen itsetuntoonsa.” – liikuntakerholaisen huoltaja

Onnistumisen hetkiä eletään kerhoissa yhdessä. Ryhmässä lapset ja nuoret tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi omina itsenään ja kerhoon jokainen voi osallistua omista lähtökohdistaan.

”Parasta kerhossa on se, kun saa kertoa omia asioita ja tarinoita.” – 6-vuotias tanssikerholainen

Harrastus ilahduttaa, virkistää, innostaa ja kasvattaa. Harrastuspaikan lahjoittaminen lapselle on ollut yksi Palanen elämää -verkkokaupan suosituimmista kohteista, ja sen kautta on jo mahdollistettu monelle 3–14-vuotiaalle Tampereen alueen lapselle ja nuorelle jotakin uutta ja arkea rikastuttavaa.

”Kiitos tuhannesti! Tämä tuli todellakin tarpeeseen. 🙂 ” – kerholaisen huoltaja

Mekin kiitämme lämpimästi jokaisesta lapselle lahjoitetusta harrastuksesta ja ennaltaehkäisevän lapsi- ja nuorisotyön tukemisesta! Työ jatkukoon!

Kerro meistä kavereille!
Left Menu Icon
Cart Menu Button Image0Left Menu Icon
Ostoskori