Valtakunnallinen

Setlementtien lapsi- ja nuorisotyö

Lapsi- ja nuorisotyömme kirjo on moninainen ja toimintaan ovat tervetulleita kaikenlaiset lapset, nuoret ja perheet. Toimintamuodot kattavat mm. päiväkoti- ja iltapäivätoiminnan palveluita, harrastustoimintaa, leiritoimintaa, ennaltaehkäisevää nuorisotyötä ja perhetyötä, sosiaalista nuorisotyötä/erityisnuorisotyötä, sekä lastensuojelun palveluita. Lisäksi meillä on lukuisia toimintamuotojen kehittämishankkeita, joissa toimintaan osallistuvina voivat olla esimerkiksi työttömät ja koulupaikkaa vailla olevat nuoret, turvapaikanhakijanuoret tai eri tavoin sosiaalista vahvistamista tarvitsevat lapset ja nuoret. Toimintamme tukee nuorta löytämään ja vahvistamaan omia kykyjään ja oppimaan uutta. Edistämme yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Valitun kaltaisia tuotteita ei löytynyt.